waterstofauto

Waterstofauto

Een nieuwe uitvinding op technologisch gebied is de waterstofauto. Dit kan veel voordelen opleveren voor het milieu, omdat alle auto’s op dit moment op fossiele brandstoffen zoals benzine of diesel, rijden. Ook zal deze uitvinding een hoge kostenbesparing op gaan leveren wanneer er gebruik gemaakt zal gaan worden van de waterstofauto, omdat het gebruik van waterstof veel minder kosten met zich mee brengt dan de huidige brandstoffen. Waterstof, ook bekend als H2, zal binnen enkele jaren volledig toetreden als brandstof op de markt.

De werking van een waterstofauto

Bij een auto welke rijdt op fossiele brandstof wordt er in de motor brandstof verbrand. Hierdoor start het proces van vooruitgang. Bij een waterstofauto zal deze vervangen worden door waterstof, maar het voortbrengen van de auto zal nog steeds hetzelfde gemak hebben. Door het aanpassen van de brandstof zal allereerst de tank een stuk kleiner worden.

Op dit moment zijn er twee technieken voor de waterstofauto. Allereerst kan deze dienen als brandstof net als de fossiele brandstoffen in een verbrandingsmotor. Dankzij kleine aanpassingen binnen de motor kan dit verwezenlijkt worden. Daarnaast zijn er waterstofauto’s met elektromotoren. Deze worden aangedreven door brandstofcellen. Binnenin deze cellen zit zuurstof. De combinatie van zuurstof en waterstof geeft water. Hierdoor zal de waterstofauto dan aangedreven worden.

De waterstofauto is een nieuwe uitvinding om het laten rijden van auto’s een stuk eenvoudiger en milieuvriendelijker te maken. Dit houdt in dat er zowel gekeken wordt naar het gebruiksgemak voor de bestuurder als naar het milieu. Een waterstofauto is zeer eenvoudig bij te vullen. Door de tanks aan te sluiten op een nieuwe variant van een tankstation zal er genoeg waterstof verkregen worden om de waterstofauto goed te kunnen laten rijden. Deze waterstof zal dan weer omgezet worden in energie, zodat deze afstanden kan gaan afleggen.

waterstofauto

Voordelen van de waterstofauto

Natuurlijk zijn er veel voordelen gebonden aan de waterstofauto. Indien dit niet zo was, dan zouden er geen grote investeringen door overheden in het onderzoek hiernaar gedaan worden. De waterstofauto zal doorbrekend zijn wanneer deze voor het grote publiek uit zal gaan komen. Er zijn veel voordelen mee geboeid. Allereerst kijken wij naar de voordelen voor het milieu. De waterstofauto is veel milieuvriendelijker, omdat bij de verbranding hiervan slechts waterdamp vrijkomt. Dit is dezelfde waterdamp die vrijkomt wanneer water gekookt wordt in een pan of een waterkoker. Dit heeft absoluut geen negatieve gevolgen voor het milieu, omdat de natuur eenzelfde effect ook regelmatig veroorzaakt.

Een ander voordeel voor het milieu is dat er minder kans is op een olieramp. Juist de laatste jaren zijn er steeds meer olierampen geweest. Doordat er minder vraag is naar benzine zal de vraag naar olie ook minder worden. Daarnaast is het proces van het pompen van deze olie zeer milieuonvriendelijk, omdat er veel brandstof verbruikt wordt bij het transporteren van deze brandstof.

De waterstofauto heeft veel voordelen voor het milieu en dit ligt niet alleen bij het niet verbruiken van olie. Daarnaast zal de bron van waterstof nooit opraken. Het nadeel van olie is dat dit een fossiele brandstof is welke slechts in beperkte mate beschikbaar zal zijn. Waterstof is zelf te produceren waardoor het een onuitputtelijke bron is. Hierdoor zal men nog duizenden jaren de waterstofauto kunnen gebruiken, terwijl er op dit moment slechts nog enkele jaren gebruik gemaakt kan gaan worden van de huidige soorten auto’s.

Daarnaast is er ook voor geluidsoverlast een groot voordeel. Automotoren maken altijd veel geluid, doordat er binnenin de motor veel trillingen loskomen bij de verbranding. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van waterstof, dan zullen deze trillingen aanzienlijk afnemen. Gevolg hiervan is dat de motoren veel minder geluid zullen gaan maken. Geluidsoverlast zal door de waterstofauto dus aanzienlijk minder voor gaan komen.

Waarom de waterstofauto belangrijk is

In het onderzoeken van de mogelijkheden van de waterstofauto worden jaarlijks honderden miljoenen euro’s gepompt. De reden hiervoor is dat dit innovatieve product de wereld letterlijk zal gaan veranderen. De waterstofauto zal wel belangrijk zijn, omdat al dit geld er jaarlijks ingepompt wordt. Dat is het zeker. De reden hiervoor is dat de waterstofauto ervoor gaat zorgen dat het milieu veel minder verwaarloosd zal gaan worden. Door de verlaagde CO2-uitstoot bestaan er minder gevaren voor de ozonlaag waardoor het leven op aarde zoals het op dit moment is nog de komende jaren verder zal kunnen gaan leven.

Het rijden in een waterstofauto heeft dan ook niet alleen op korte termijn een goede oorzaak voor de wereld. Juist wanneer er op lange termijn door iedereen in dergelijke auto’s gereden zal gaan worden, dan zal de wereld er een stuk rooskleuriger uit gaan zien. Met de waterstofauto zal men uiteindelijk ervoor moeten gaan zorgen dat de wereld er hetzelfde uit zal gaan zien voordat de mens gebruik gingen maken van de benzinemotor. Ondanks dat dit niet op korte termijn zal gaan lukken, omdat er in het begin nog te weinig auto’s zullen zijn en er nog enkele jaren overheen zal moeten gaan alvorens wij daadwerkelijk de lucht gezuiverd hebben, zal dit binnen honderden of misschien zelfs tientallen jaren een dusdanig effect op het milieu hebben dat deze voor een groot deel weer normaal zal gaan zijn. Dit allemaal door de waterstofauto.

De waterstofauto op dit moment

Op dit moment zijn de onderzoeken nog steeds bezig om de juiste waterstofauto op de markt te kunnen gaan brengen. Doordat er veel onderzoek gedaan moet worden alvorens het product daadwerkelijk uitgebracht kan worden, zullen deze de komende jaren niet of nauwelijks uitkomen. Er moet vooral gekeken worden naar de risico’s voor de auto’s zelf. Doordat er gebruik gemaakt zal gaan worden van waterstof zal er onderzocht moeten worden welke negatieve effecten dit op de motoren kan hebben. Eventueel moeten er speciale motoren op de markt gebracht worden om de waterstofauto daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken.

Toch wordt er veel vooruitgang geboekt met de waterstofauto. Stapvoets komen steeds meer resultaten uit de onderzoeken waardoor er langzamerhand bekend wordt hoe de auto het beste op de markt gebracht kan gaan worden. Kijkend naar de hybride voertuigen welke de laatste jaren gelanceerd zijn, dan kan men zien dat er nog weinig verkocht worden. Dit is ondanks het grote effect dat deze op het milieu zullen hebben. De reden hiervoor is dat hybride auto’s vaak niet zo hard zullen gaan als normale auto’s. Daarnaast gaan zij veel minder kilometers mee. De waterstofauto moet dit zien te overtreffen om hierdoor een zo groot mogelijk effect te hebben. Hierom duren de onderzoeken hiernaar nog enkele jaren.

Wanneer de waterstofauto er uiteindelijk echt zal gaan komen is op dit moment nog niet bekend. Doordat er mondjesmatig vooruitgangen geboekt worden zal het nog een aantal jaar gaan duren. Toch zijn er steeds meer onderzoekers die zich met dergelijke onderzoeken bezighouden en ook komen er steeds meer investeerders voor deze markt. Het probleem hierbij is echter dat de huidige autofabrikanten hier niet altijd even blij mee zijn. Zij financieren liever niet dergelijke onderzoeken, omdat zij hiermee hun eigen compagnons in de weg zitten; de tankstations. Hierdoor kan het nog langer gaan duren voordat de waterstofauto er zal gaan komen.

Waterstofauto: de toekomst

Wanneer de waterstofauto eenmaal gelanceerd zal gaan worden, dan zal het resultaat dat hiermee geboekt gaat worden welzeker goed uitpakken. Dit hangt echter nog wel af van de technieken die hiervoor gebruikt gaan worden. De onderzoekers kijken nu nog tegen twee punten aan: gaan wij een techniek bedenken om de huidige voertuigen aan te passen of komen er speciale voertuigen op de markt? Beiden technieken maken voor de waterstofauto een groot verschil. Wanneer er voor de eerste techniek gekozen zal gaan worden, dan zullen er veel meer waterstofauto’s rond gaan rijden. Het is namelijk een stuk goedkoper om een waterstofauto te verkrijgen, omdat er slechts enkele aanpassingen aan de huidige motor gedaan hoeven te worden.

De tweede techniek kan ervoor zorgen dat de toekomst van de waterstofauto nog niet zeker is. Wanneer men een gehele nieuwe auto moet aanschaffen, dan zullen de verkoopcijfers flink tegenvallen. Net als bij de hybride auto zullen er in het begin weinig voertuigen verkocht gaan worden. Het is dus noodzaak om met de huidige onderzoeken ervoor te zorgen dat de waterstofauto nog unieker wordt dan op dit moment het idee is. Zo moeten deze gelijk aan of beter zijn dan de normale auto’s. Zo zal de snelheid van de auto hierbij een grote rol spelen. Daarnaast zal ook het aantal jaar dat de waterstofauto mee zal gaan een rol spelen hierbij. Slechts kosten besparen op de brandstof en het beter maken van het milieu zijn voor de mens geen goede argumenten, zoals in het verleden gebleken is. Toch zal de waterstofauto er ooit gaan komen. Wanneer deze eenmaal komt is voorlopig nog niet duidelijk. Wat zeker is is dat deze bij het uitkomen ervoor moet gaan zorgen dat wij als mensen een stuk milieuvriendelijker te werk zullen gaan, dankzij de waterstofauto.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: